Pozvánka na výroční schůzi

26.10.2009 18:42
Členská schůze Specializované základní organizace Pelargonie
se koná v sobotu 5. prosince 2009 od 9 hod
v Malém sále Společenského klubu Loděnice u Berouna.
Program:
1. Zprávy funkcionářů
2. Revizní zpráva
3. Novinky roku 2009.
4. Promítání CD z vlastních zahrad.
5. Plán činnosti pro rok 2010
6. Diskuse, usnesení a závěr
Na schůzi bude možno zaplatit příspěvky na rok 2010.

—————

Zpět