VČS v roce 2008 

  Zápis z jednání výroční členské schůze v sobotu 22. 11. 2008 v sále KD v Loděnici

 

Program:

  1. Zahájení, administrativní záležitosti
  2. Zpráva o činnosti v r.2008
  3. Zpráva o stavu členské základny
  4. Zpráva o stavu financí
  5. Zpráva revizní komise
  6. Volby
  7. Návrh plánu činnosti na r.2009
  8. Diskuse, promítání fotografii
  9. Závěr, usnesení

 Na schůzi bylo přítomno 11 členů, 2 hosté, omluveno 7 členů.

 Z jednání schůze:

ad. 1-3. Předsedkyně Alena Heinrichová přednesla zprávu o činnosti v r. 2008, zhodnotila výstavy, nastínila program činnosti na r. 2009, proběhl prodej známek a kalendářů.

ad. 4. Zprávu o stavu členské základny přednesla M. Fialková. Členská základna má v letošním roce 64 členů.

ad. 5. Zpráva finanční nebyla zatím vypracována z důvodu onemocnění hospodářky.

ad. 6. Zprávu revizní komise připravenou P. Reichlem (omluven z rodinných důvodů) přečetla A. Heinrichová.

ad. 7. Proběhly volby výboru s jeho doplněním tak, aby byla možnost funkční zastupitelnosti.       Byly potvrzeni volbou stávající členové výboru a nově zvoleni př. Říhová. př. Gratias a př. Beran.

ad. 8. Pro činnost v r. 2009 bylo navržena intenzivnější spolupráce s členy organizace, dále pak 30.5.2009 uskutečnit setkání členů v Loděnici spojené s burzou výpěstků, 21.11.2009 uspořádat výroční členskou schůzi, vydat 2x ročně klubový zpravodaj, zúčastnit se výstav Narcis a Květy v Lysé n.L., navštívit den otevřených dveří ve firmě Elsner v Drážďanech.

ad. 9. Bylo připomenuto výročí úmrtní př. Bradny a promítány obrázky jeho posledních šlechtění (zlatolisté, plnokvěté, stelary, semenáčky). Předsedkyně navrhla tyto rostliny pojmenovat podle hvězd nebo českých měst, vybrat nejlepší sorty a uložit je do genové banky českých šlechtitelů.

Př. Carraro hovořila o důležitosti zlepšit propagaci spolku a vzdělávací činnost o muškátech.

Př. Gratias navrhl připravit leták pro výstavy se schématem pěstování, ošetřování apod.

Proběhla diskuse o webových stránkách spolku, jejich aktualizaci po domluvě s př.Kožešníkem. Návrh webových stránek připraví př. Gratias během ledna.

Př. Beran byl požádán předsedkyní, aby zjistil podmínky zájezdů na zahraniční výstavy rostlin (např.Anglie, Holandsko).

Bylo vysloveno poděkování př. A. Knotkové za příspěvek do rozhlasu 24.9.2008.

Byla velice kladně zhodnocena účast na výstavách v Lysé nad Labem a navrženo nezúčastňovat se na výstavě Flora Olomouc vzhledem ke komplikované a nešetrné přepravě rostlin. Proběhlo zhodnocení klubové výstavy v Loděnici s promítáním fotografií.

Předseda územní rady J.Hejna poděkoval naší organizaci za činnost a popřál další úspěchy.

 

Na závěr výroční členské schůze bylo schváleno jednohlasně následující usnesení:

Členská schůze

a) schvaluje:

1. zprávu o činnosti organizace za rok 2008

2. revizní zprávu

3. návrh plánu činnosti na rok 2009

 

b) potvrzuje ve funkcích stávající výbor organizace:

A. Heinrichová předsedkyně

M. Řehořová hospodářka

M. Fialková tajemnice

E. Koutníková členka výboru

F. Štastný, P. Reichelt – členové revizní komise

 

c) nově zvolila:

S. Carraro místopředsedkyně

J. Gratias člen revizní komise

V. Beran, J. Říhová – členové výboru

 

d) bere na vědomí:

zprávu o stavu členské základny

 

e) ukládá výboru:

- na setkání členů v květnu 2009 předložit zprávu o hospodaření za období od

1. 1. 2008 do 30.4.2009

- vytvořit podmínky pro splnění plánu činnosti na r. 2009

- více využívat počítačů ke vzájemné komunikaci a informovanosti (webové stránky)

 

Zapsala: Eva Koutníková