Přihláška do SZO

Přílsušný formulář si otevřete, uložte ve svém PC a po vyplnění odešlete jako přílohu e-mailu na některou z kontaktních adres.

Jinou možností je formulář vytisknout, vyplnit a odeslat poštou na adresu předsedkyně nebo jednatelky.


Přihláška do SZO Pelargonie.pdf

Přihláška do SZO Pelargonie.doc